Information till dig som är elkund hos Dela Flera

Dela Flera har efter en tids förhandlingar valt att överlåta sin verksamhet i Sverige till Fi-Nergy Kraft AB. De kommer därmed att ta över Dela Fleras verksamhet från och med den 1 oktober 2018.

Vi hoppas att du kommer att trivas lika bra hos dem som du har gjort hos oss.

För dig innebär överlåtelsen att ditt elavtal kommer att löpa på som vanligt med oförändrade priser och villkor. Skillnaden är att Fi-Nergy Kraft AB övertar Dela Fleras roll som din elleverantör. Överflytten kommer att gå via Nordisk krafthandel ABs plattform för att från och med 1 november 2018 skötas i sin helhet av Fi-Nergy Kraft AB. Du kommer att få din sista faktura från oss på Dela Flera i mitten av oktober.

Från och med 1 oktober kommer all kommunikation avseende ditt elavtal att hanteras av Fi-Nergy Kraft AB.

Om du har några frågor eller funderingar är du självklart välkommen att höra av dig.
Dela Flera, kontakt@delaflera.se, tfn: 010-129 95 00
Fi-Nergy Kraft AB, info@finergy.se, tfn: 0704-53 79 02
Powered by Tempera & WordPress.