E-postfaktura

Information till dig som har e-postfaktura. Fakturorna kommer framledes att komma från en ny e-postadress:
noreply@epostfaktura.nu. Detta då vi har en ny samarbetspartner som sköter distributionen av våra fakturor.

Har du ytterligare frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Comments are closed