FAQ

Här hittar du vår FAQ. Vi fyller löpande på den med nya frågor och svar. Hittar du inte vad du söker? Kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Elavtal

Vad händer vid flytt?

När du flyttar in

i en ny bostad ska du välja vilken elleverantör du har. Om du inte gör ett aktivt val får du automatiskt ett så kallat tillsvidarepris eller anvisningsavtal hos din anvisade elleverantör. Detta avtal är sällan gynnsamt och vi rekommenderar därför att du gör ett aktivt val avseende ditt nya elavtal.

När du flyttar ut

avslutas ditt elavtal som standard. Om du har ett fastprisavtal hos oss kan vår kundtjänst hjälpa dig att flytta över det på din nya adress så du vet att du får samma gynnsamma avtal på din nya adress.

Elleverans

Hur byter jag till elleverantör till Dela Flera?

Lättast byter du direkt här på hemsidan.

Jämför oss gärna

Vi har konkurrenskraftiga elavtal för privatpersoner såväl som företag. Jämför oss gärna med våra konkurrenter.

Hur vet jag vilket elavtal jag har idag?

Vilket elavtal du har idag framgår av din elfaktura. Du kan också kontakta ditt elbolag och fråga.

Har du funderingar kring ditt elavtal?

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kan vem som helst teckna elavtal hos Dela Flera?

Dela Flera levererar i dagsläget enbart el till dig som bor i lägenhet.

Säljer ni miljövänlig el?

Vi tycker att det är viktigt att värna om miljön. Därför är all el vi säljer är ursprungsmärkt med vattenkraft. Självklart betalar du inget extra för det.

Fakturering

Får jag två fakturor om jag har Dela Flera som elleverantör?

Ja. Du kommer att få en faktura från oss på Dela Flera för din elförbrukning och en faktura från ditt nätbolag för dina nätkostnader.

Kan jag få e-faktura hos Dela Flera?

Vi erbjuder inte e-faktura. Däremot skickar vi i första hand ut våra fakturor per e-post.

Mer om e-post som val för utskick

Som standard använder vi oss av e-postfaktura. Detta då det är ett mer hållbart alternativ för miljön. Ytterligare fördelar är  att du kan få åtkomst till din faktura oavsett var du befinner dig, perfekt om du exempelvis är ute och reser eller har mer än en adress. I och med att du slipper postgången får du dessutom fakturan tidigare vilket i sin tur gör att du får fler dagar på dig att betala den än du hade fått om den kommit med ordinarie postgång.

Din e-postfaktura ser ut exakt som den skulle ha gjort om den hade kommit som pappersfaktura. Du betalar sedan fakturan på samma sätt som du hade gjort med en pappersfaktura. Självklart går det här alternativet också att kombinera med autogiro om du så önskar.

Titta gärna in i vår FAQ om det är något du undrar över.

Har du ytterligare frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Tillkommer någon fakturaavgift?

Nej. Vi tar inte några fakturaavgifter.

Privatavtal

Hur gör jag om jag har klagomål?

Kundtjänst

I första hand ber vi dig kontakta vår kundtjänst. Har det uppstått ett missförstånd kommer vi göra vad vi kan för att komma fram till en lösning.

Kundombudsman

Skulle du trots kontakt med kundtjänst känna att du inte fått den hjälp du behöver kan du vända dig till vår kundombudsman. Genom detta får du någon som inte har blivit färgad av tidigare diskussioner som går igenom ditt ärende. För att kontakta Dela Fleras kundombudsman, vänligen skicka ett e-post till kundombudsmannen@delaflera.se. Det går också bra att skicka ett brev till Dela Flera GC AB, Lyftkransvägen 5 lokal 18, 142 50 Skogås.

Konsumentrådgivare

Är du fortfarande inte nöjd med hanteringen av ditt ärende kan du ta kontakt med konsumentrådgivaren i din kommun. För vidare information om detta, vänligen kontakta din kommun.

Tvist

Nedan hittar du direktlänkar till olika aktörer du kan vända dig i händelse av tvist som inte kunnat lösas direkt med oss på Dela Flera:

Vad innebär skriftlighetskrav vid uppsökande försäljning av el?

Från och med 1 december 2017 infördes något som heter skriftlighetskrav.

Kortfattat innebär det att du även vid telefonförsäljning skriftligen måste acceptera anbudet. Elhandelsbolaget ska alltid bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form är är tillgänglig för dig som konsument.

Hela överenskommelsen mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket kan du läsa här.

Var kan jag vända mig för oberoende elrådgivning?

Du kan vända dig till konsumenternas elrådgivningsbyrå eller statens energimyndighet.

Energikalkyl

Energimyndigheten har också någonting som kallas för energikalkyl. Där kan du se över vad du kan göra för att minska energianvändningen  hemma.

Varför skiljer sig priset på Elpriskollen och på er hemsida?

När du går in på den oberoende sidan Elpriskollen anger du din årsförbrukning. Elpriskollen räknar sedan ihop alla bitar som ingår i elpriset i det totalpris som de redovisar. Det betyder att det kommer att se olika ut beroende på vilket förbrukning du har även fast priserna som ligger till grund för uträkningen inte varierar.

En fast årsavgift är ett exempel på en post som därmed gör att totalpriser kan skilja sig.

Ett exempel:
Årsavgiften för elavtalet är 300 kr/år inkl moms. Det betyder att det blir 240 kr/år exkl moms.
Om du har en årsföbrukning på 2 000 kWh/år motsvarar det då 12 öre/kWh (240/2000=0,12 kr)
Om du har en årsföbrukning på 5 000 kWh/år motsvarar det då 4,8 öre/kWh (240/5000=0,048 kr)

Priset är alltså detsamma, men slås ut på den förbrukning som du anger när du gör prisjämförelsen. För att se en uppdelning av priserna i det elavtal du är intresserad av kan du gå in på vår sida för priser och avtal. Där hittar du även jämförspriser för våra elavtal.

Solceller

Är det lönsamt med solceller?

Solceller har en lång livslängd, ofta mer än 25 år. Om du producerar mer solel ändu använder så kan du sälja den vidare. Generellt kan sägas att avkastningen på din investering ligger omkring 5-8 % beroende på systemets storlek.

Dina solceller är en investeringsom kommer at producera el under flera decennier. Mycker kan hända under den tiden. Elpriset kommer stiga på grund av större avgifter och inflation. Andra orsaker till stigande elpris är investeringar i elnätet och att efterfrågan blir större till följd av elhandel mellan flera länder. Genom att producera din egen solel och sälja överskottet blir det därför billigare för dig än om du hade köpt all din el från “vanliga” aktörer på elmarknaden.

Behöver jag bygglov för att installera solceller?

Huruvida du behöver bygglov eller inte varierar. Kontakta din kommun för att kontrollera vad som gäller för just dig.

Hur fungerar solceller?

Solcellerna som monteras på ditt hus eller garage tak i kombination med en växelriktare kallas för solcellsanläggning. När solens strålar träffar solcellerna omvandlas de till energi som är kopplat direkt till din fastighet. Elen måste sedan omvandlas från likström till växelström för att den ska kunna användas av dig. Växelriktaren är komponenten som gör det möjligt.

Mest el produceras när solen är som starkast på sommaren och minst el produceras på vintern. Generellt kan säga att produktionen är som högst under perioden mellan mars och oktober.

Hur mycket el kommer från solcellerna?

Hur mycket el som kommer ur solcellerna beror på vilken toppeffekt de har. Andra faktorer som spelar in är mängden solinstrålning, läget för solcellen, takets utformning, lutning och riktning samt eventuell skuggning. Ca 10-15 % av den inkommande solenergin omvandlas till faktisk elektricitet.

För ett solcellssystem som är riktat mot söder utan skuggning kan sägas att varje installerad kWp ger mellan 800 och 1 000 kWh/år.

Hur mycket plats tar solcellerna?

Du behöver ca 6 m2 för att få ut 1 kWp. Det motsvarar ca 1 000 kWh/år i producerad solel.

Hur mycket underhåll kräver en solcellsanläggning?

Den kräver så nästan ingen tillsyn eller underhållning.

Hur påverkas solcellerna av snö, smuts och liknande?

Om panelerna är täckta av snö kommer produktionen inte att vara lika hög som vanligt. Om du vill ta bort snön gör det försiktigt med exempelvis en sopkvast.

Om panelerna är täckta med smuts påverkar det inte produktionen särskilt mycket. Vill du ändå göra rent dem kan du göra det med en tvättsvamp.

Hur säljer jag min överskottsel till Dela Flera?

För att kunna sälja din överskottsel till Dela Flera krävs att:

 • För att du ska kunna sälja ditt överskott av solel till oss behöver din anläggning vara godkänd av Energimyndigheten. När godkännandet är klart kan du ansöka om energicertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG). Därefter behöver du föra över det till oss för att därefter få ersättning. Vi hjälper dig gärna med den processen.
 • Du har ett aktivt elavtal med oss.
 • Du är en så kallad nettokonsument, dvs att du köper mer el från elnätet än du säljer.
 • Du behöver även ha en elmätare som mäter både in- och utgående el timvis. Om du inte redan har en sådan elmätare behöver ditt nätbolag utföra ett mätarbyte.
 • Du är en så kallad mikroproducent (huvudsäkring på högst 63 A och din produktionsanläggning en effekt på maximalt 43,5 kWp)

 

Hur vet jag om min fastighet är lämplig för solceller?
 • Du har en fri takyta på hus eller garage på minst 10 m2
 • Du har en takyta som är riktad mot syd, sydväst eller sydost
 • Din takyta är fri från skugga, alternativt har små skuggpartier från exempelvis en skorsten
 • Takytan har en lutning på 0-35 grader
 • Huset har en säkringsnivå på minst 16A
 • Det finns plats för en växelriktare nära din elcentral
Kan jag göra ROT-avdrag för installationen av mina solceller?

Förutsatt att du inte har förbrukat din pott för ditt ROT-avdrag och din fastighet är yngre än fem år kan du göra ROT-avdrag.

Det finns en schablon för solceller som säger att arbetet utgör 30% av priset på installationen. På den här biten får du 30% skattereduktion, alltså  9% av den totala investeringen. Det betyder att investeringsstöd är det bästa alternativet.

Notera att du inte kan göra ROT-avdrag för solcellsinstallationen om du har fått solcellsbidrag från Länsstyrelsen.

 

Kan jag lagra min överskottsel?

Generellt sätt går det inte att lagra den el du inte använder. Den måste användas samtidigt som den produceras. Utvecklingen går framåt och redan nu går det att lagra överskottet i vissa former av batterier.

Kan jag söka solcellsbidrag?

Ja. Bidraget är 30 % av investeringskostnaden. Ansökan görs via Länsstyrelsen. Notera att det inte går att kombinera solcellsbidrag och ROT-avdrag. Du kan ansöka om stöd i förväg eller fram till sex månader efter det att monteringen skett.

Kan solcellerna ersätta takbeläggningen?

Nej. Solcellsmodulerna monteras ovanpå ditt tak.

Måste jag göra ett mätarbyte?

För att kunna sälja din överskottsel måste du ha en elmätare som både mäter den el som matas ut från elnätet och den el som matas in på elnätet. Om du inte redan har en sådan mätare och din produktion klassas som mikroproduktion görs ett kostnadsfritt mätarbyte av ditt nätbolag.

På vilket sätt är solel bra för miljön?

Solen är en av de energikällor som räknas som förnybar. Det betyder att ursprunget kommer från en källa som naturligt förnyas. Solen finns redan där och den kommer att fortsätta finnas där under en lång tid framöver.

Ytterligare en fördel med elproduktion från solceller är att den inte ger några koldioxidutsläpp. Tack vare den långa livslängden för solceller är de utsläpp som görs i samband med tillverkningen av själva solcellerna lägre än de utsläpp som är förknippade med elproduktion från fossila bränslen.

Producerar solcellerna el på vintern också?

Dina solpaneler producerar mest solel under perioden mellan mars och oktober. Den svenska vintern har få soltimmar och solen står lågt på himlen. Produktionen är därför mycket liten. Har du snö på panelerna är produktionen obefintlig.

Räcker min solel för hela min elförbrukning?

Nej det gör den inte. Du måste ha en kompletterande elavtal som förser dig med den el när dina solceller inte gör det.

På sommaren kommer du sannolikt ha ett överskott medan du vintertid sannolikt kommer att ha ett underskott.

Skiner solen i Sverige tillräckligt mycket?

Solinstrålningen i Sverige är nästan lika hög som i centrala Europa. Att producera egen solel är därmed ett bra komplement till att köpa el från din ordinarie elleverantör.

Vad är kWp?

kWp, kilowattpeak, är en enhet som mäter toppeffekten som en solcell kan producera under givna standardiserade förhållanden.

Vad behöver jag anmäla till mitt nätbolag?

Om ditt nätbolag inte redan har anslutit din anläggning till elnätet kan vi hjälpa dig med alla handlingar till ditt nätbolag. Kontakta oss om du vill ha hjälp med din anmälan. Efter att anmälan är inskickad kommer ditt nätbolag ta kontakt med dig angående eventuellt mätarbyte.

Vad gör jag om min mätare räknar allt som förbrukning?

Om du har en mätare som räknar även din produktion som förbrukning kan det bero på att din elmätare inte skiljer på in- och utmaning av elen. Skulle så vara fallet behöver du göra ett mätarbyte. Stäng av solcellsanläggningen till dess att ditt nätbolag har utfört ett mätarbyte.

Vad händer med produktionen när det är strömavbrott?

Vid strömavbrott produceras av säkerhetsskäl ingen el. Detta då det inte får matas in el på elnätet medan reparationsarbete pågår. Däremot fortsäter solcellerna vanligtvis att vara strömförande även om huvudströmbrytaren är asvslagen. För att öka säkerheten även här kan det vara bra att ha ett system som automatiskt sänker effekten i panelerna till ett minimum när huvudströmbrytaren är frånslagen.

Vad händer om jag inte använder all el min anläggning producerar?

Solcellssystemet som du har är direkt inkopplat på din fastighets elsystem och ditt elsystem är inkopplat till elnätet. Genom det här upplägget matas din överskottsel automatiskt ut på elnätet. Det är den elen som matas ut som du kan sälja vidare till oss.

Vilka fördelar finns det med solel?

Genom att ha egen produktion av solel bidrar du till ett hållbart sätt att producera el. Du säkrar dessutom en del av din elförbrikning för mer än 25 år framåt i tiden. I och med detta blir du mindre påverkad av svängningarna på elmarknaden då du till viss del producerar din egen el och därmed inte behöver köpa lika mycket från din ordinarie elleverantör.

Huruvida din investering blir lönsam eller inte beror på flera faktorer, däribland;

 • Om du fått bidrag för din installation
 • Hur mycket din anläggning producerar
  • Var du bor
  • Utformning och lutning på ditt tak
  • Hur mycket sol / skugga du har
 • Hur mycket el du själv använder
 • Hur mycket överskottsel som matas ut på elnätet

Comments are closed