Teckna elavtal

Här kan du som har en förbrukning understigande 5 000 kWh/år teckna elavtal.

Vi på Dela Flera säljer bara el med 100 % ursprungsmärkt vattenkraft.
Se våra aktuella priser och avtal (öppnas i nytt fönster)
Jämför oss gärna på den helt oberoende prisjämförelsesidan Elpriskollen.

Läs våra avtalsvillkor i sin helhet:

Dela Flera GC ABs särskilda avtalsvillkor avseende elleverans för konsumenter (Öppnas i nytt fönster)
Läs branschens allmänna avtalsvillkor (EL2012K (rev) här (öppnas i nytt fönster)


Teckna elavtal nu

Bor du i villa med en större förbrukning än 5 000 kWh/år, representerar ett företag, en förening eller annan typ av organisation? Kontakta vår kundtjänst för att begära en offert.

Ja tack! Jag är konsument och vill teckna elavtal hos Dela Flera GC AB, org nr 556956-3868 (nedan Dela Flera).

Hur hittade du oss?*

Har du blivit värvad? (skriv namnet på den som värvat dig)

Jag vill teckna


Uppgifter om din anläggning. Tänk på att du måste stå på nätavtalet också för att kunna teckna elavtal med Dela Flera

Anläggningsnummer (består av 18 siffror, börjar med 735999 och finns på din elfaktura)

Nuvarande elleverantör

Typ av anläggning
Lägenhet (2 000 kWh/år)Litet hus (5 000 kWh/år)

Avtalet gäller:
Inflytt på ny adressByte av leverantör på min nuvarande adress

Om avtalet gäller en inflytt lägger du in inflyttsdatum här, notera att inflytt på ny adress inte kan göras retroaktivt.
(Om inkoppling önskas tidigare än dina 14 dagars ångerrätt löpt ut upphör ångerrätten den dag tjänsten tas i bruk.):


Uppgifter om dig

Förnamn*

Efternamn*

E-post*

Mobil*

Telefon

Personnr*

Adress*

Gatunummer*

Lägenhetsnummer

Postnr*

Postadress*


Fakturaadress om annan än ovan

Förnamn

Efternamn

E-post

Mobil

Adress

Gatunummer

Postnr

Postadress


Meddelande till kundtjänst


Vänligen bekräfta enligt nedan
Jag står på anläggningens nätavtal och vill teckna elavtal med Dela Flera GC AB.

Jag har tagit del av och godkänner Dela Flera GC ABs särskilda avtalsvillkor avseende elleverans för privatkunder samt branschens allmänna avtalsvillkor (EL2012K (rev)) och blir därmed betalningsskyldig för kommande elfakturor. Ditt nya elavtal hos Dela Flera GC AB börjar gälla så snart som möjligt, dock tidigast när ditt nuvvarande elavtal har löpt ut.

Jag ger Dela Flera GC AB fullmakt, eller den Dela Flera GC AB förordnar i sitt ställe, att att från och med idag och ett år framöver, inhämta sådan information från nuvarande och tidigare elleverantör samt nuvarande nätbolag som är kopplad till genomförande av byte av elhandelsföretag samt säga upp mitt nuvarande elavtal. Jag ger även Dela Flera GC AB, eller den Dela Flera GC AB förordnar i sitt ställe, rätten att säga upp eventuella andra bolags fullmakter att hantera och eller säga upp eller teckna elavtal i mitt ställe.

Jag bekräftar att uppgifterna jag har lämnat i formuläret ovan är korrekta, sanningsenliga och att jag har tecknat avtalet i mitt eget namn.

Genom att trycka på skicka godkänner jag att tas upp i Dela Flera GC ABs kundregister och att mina uppgifter lagras elektroniskt. Jag medger att dessa får användas i enlighet med PUL. Jag godkänner att Dela Flera GC AB får göra en kreditkontroll kommer att granska min ansökan och kan komma att neka mig elavtal efter granskning.

Dela Flera GC ABs särskilda avtalsvillkor avseende elleverans för konsumenter (Öppnas i nytt fönster)
Läs branschens allmänna avtalsvillkor (EL2012K (rev) här (öppnas i nytt fönster)


Comments are closed