Solkraft

Hur fungerar solceller?

Solen är en stor förnybar energikälla och därför är det viktigt att ta vara på den energi som den kan ge. Mängden solenergi som når jordens yta varje timme motsvarar samhällets totala energianvändning under ett år.

När solen skiner och solens strålar träffar solcellerna uppstår en spänning mellan fram- och baksida på solcellen. En ledning mellan dessa gör att likström uppstår. Sttrömmen måste sedan omvandlas till växelström för att du ska kunna använda elen i din fastighet. Detta görs genom en växelriktare.

Produktionen är som högst mellan mars och oktober, mest produceras på sommaren. Ca 10-15 % av den inkommande solenergin omvandlas till elektricitet.

Solelen lagras inte, men så länge solen skiner på solcellerna får du energi. När solen inte skiner längre slutar solcellerna att producera energi. Den el du inte använder, din överskottsel, matas ut på elnätet och det är den som du har möjlighet att sälja till ett elbolag.

Comments are closed.